CHCEM RÁSŤ

"Súcitom k porozumeniu, porozumením k súcitu"

Moderný človek

alebo Ako vlastne fungujeme

Každý človek na svojej ceste životom prechádza mnohými obdobiami. Alebo to môžeme pomenovať fázami či etapami. Nech už dáme tejto ceste akýkoľvek názov, asi každý by súhlasil so mnou v tom, že tieto obdobia obsahujú rôzne udalosti naplnené osobnou skúsenosťou a zážitkami, ktoré sú popretkávané emóciami. Emócie majú moc ovplyvniť naše vnútorné prežívanie a tým naše správanie, náš vonkajší prejav. Následkom toho si potom vytvárame realitu našich vzťahov. Kvalita týchto vzťahov potom spätne ovplyvňuje naše prežívanie. Asi sa však zhodneme na tom, že človeku sa žije lepšie a ľahšie, pokiaľ má vzťahy s ľuďmi dobré. Keď sa cíti dobre, dôveruje si, nespochybňuje sa, ani svoje rozhodnutia a reakcie. V takomto stave nemá dôvod na konflikt.

Málokedy si však pri interakcii s iným človekom uvedomíme, že výsledok tejto interakcie je výrazne ovplyvnený práve naším vnútorným nastavením. Ľudia si to väčšinou ani neuvedomujú. Ich vlastné ego ich núti reagovať často až bezohľadne. Čím lepšie sa však človek pozná, pozná svoje prežívanie, svoje vnímanie všetkého, čo mu jeho realita postaví do cesty, tým otvorenejšie a citlivejšie jedná s druhými, je kongruentný - pravdivý. Dokáže empaticky počúvať a prijímať druhého bez predsudkov, čo vedie k budovaniu dobrých vzťahov. Pretože každý, bez toho či si je toho vedomý alebo nie, chce byť vypočutý. Keď dostatočne poznáme svoje vnútorné prežívanie môžeme správne reagovať v rôznych životných situáciách. Posilňuje nás to v sebadôvere a tým môžeme predchádzať konfliktným situáciám prameniacim z neporozumenia.

Môžeme tak zhrnúť, že vzťah človeka k sebe samému je najdôležitejší. Pretože práve od sebaprijatia, sebapochopenia a sebaúcty sa odvíjajú všetky ďalšie vzťahy. Slovom "všetky ďalšie" mám namysli vzťahy ku všetkému a ku všetkým. Človek tým vyjadruje vlastný osobný postoj k "svetu" a "životu"ako takému.

Sloboda rásť

čím vám môžem pomôcť

Čo poskytujem

Poskytujem terapeutické poradenstvo, ktorého ústrednou myšlienkou je dôvera v človeka. Metóda, ktorú používam pri individuálnej terapii čerpá z humanistickej psychológie, ktorej zakladateľom bol C. R. Rogers. Pri terapeutických stretnutiach sa snažím vytvoriť atmosféru bezpečia, pri ktorej si môže klient dovoliť načrieť do hĺbky svojej duše a bez strachu vytiahnuť "na svetlo Božie" akýkoľvek problém. Vďaka terapii môže klient využiť svoj potenciál a čo najlepšie porozumieť sám sebe, môže zmenieť svoje sebapoňatie, svoje postoje a jednanie so sebou samým.

Človek si často sám nevie pomôcť keď:
- sa mu nedarí nájsť si prácu;
- stagnuje v osobnom či profesnom živote;
- má strach (zo života, zo straty, z ľudí, z neúspechu a pod.);
- trpí smútkom, úzkosťou, depresiou;
- nevie sa rozhodnúť, nevie čo žiadať od života;
- cíti sa prázdny;
- je nespokojný (vo vzťahu, v práci);
- necíti sa slobodný;
- nemá priateľov, trpí osamelosťou;
- túži byť "on" tým, kto riadi jeho život;
... a iné.

Kto bol Rogers?

Carl Ransom Rogers, ako jeden z najvplyvnejších psychológov a mysliteľov, zakladateľ humanistickej psychológie dvadsiateho storočia, vyvinul a vo svojej praxi realizoval psychoterapiu s názvom Prístup zameraný na človeka, známu aj ako terapia PCA z anglického The Person-Centred Approach. Práve Rogers vniesol do psychoterapie tému dôvera v človeka. Podľa neho má každý človek v sebe obrovský potenciál porozumieť sám sebe, svojmu prežívaniu a tým ovplyvniť či zmeniť svoje základné životné postoje, svoje sebapoňatie a následne svoje správanie.

Čo je PCA?

PCA je psychoterapeutický prístup, ktorý hovorí, že každý človek disponuje obrovským potenciálom k sebaporozumeniu a k svojpomoci. Vytvorením vhodných podmienok v terapii, ako aj dôverou v klientovu schopnosť pomôcť si, je možné dosiahnuť klientovo "uzdravenie". Vhodné podmienky sú vytvorené v prípade ak terapeut disponuje konkrétnymi zručnosťami. Je schopný klienta bezpodmienečne, bez predsudkov a nehodnotiaceho názoru prijímať, aktívne a so záujmom ho počúvať, a vďaka svojmu vnútornému nastaveniu je schopný vytvoriť atmosféru, ktorá dá klientovi pocit bezpečia a tým mu dovolí rozvýjať vlastnú osobnosť.

Ste pozvaní poznať sa

Online terapie

Nie som poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. Ponúkané služby nenahrádzajú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.

© 2017 Mgr. Eva Smutná
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!