Rezonancie

"Technika prekonala všetky vzdialenosti, avšak nevytvorila žiadnou blízkosť."

Martin Heidegger

"Stačí malá kvapka Vedomia do prúdu neporozumenia, aby zmenil svoj smer."

ps. Arietty

"Myšlienka na úspech robí ľudí osamelými."

ps. Arietty

"Nehľadajte okolo, vráťte sa opäť do seba. Vo vnútornom človeku prebýva pravda."

sv. Augustín

"...svet je nevyhnutným partnerom zrkadliacim nám hĺbku nášho uvedomenia"

Rupert Spira

"Láska je tvořivá síla, která hne nekonečnou prázdnotou."

Prof. Jan Rak (jadrový fyzik)

"Emócie sú modifikáciami prapôvodnej emócie, ktorá pramení zo straty poznania toho, kto skutočne sme."

"Bolesť - je blízka strachu, ale okrem neustáleho pocitu ohrozenia obsahuje aj hlboký pocit opustenosti a neúplnosti."

Eckhart Tolle

"Neodporovať tomu čo je, nechať prítomný okamih taký aký je, prijímať pominuteľnosť všetkých vecí. Len tak je možné nájsť vnútorný pokoj."

"Nebrániť sa životu - znamená žiť v stave milosti, jednoduchosti a ľahkosti. V tomto stave nezáleží na tom, či je niečo dobré alebo zlé."

Zázrak odovzdania sa - " v momente, keď človek plne príjme a akceptuje nepokoj - premení sa na pokoj."

neznámy autor

"Žiť zo zatvorenými očami je ľahké, ale je to život v neporozumení."

John Lenon

"Pravda sa nenachádza v slovách, ale v zážitku samotnej pravdy. V hlbokom zmysle poznania, ktorý prináša duši tak potrebný mier."

Láma

© 2017 Mgr. Eva Smutná
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!